Easy Biofeedback

W naszej szkole korzystamy ze sprzętu pozwalającego na przeprowadzenie treningu Easy Biofeedback, który poprawia koncentrację, skupienie, uwagę. Pozwala szybciej i lepiej wyciszyć i zrelaksować się oraz nauczyć się panować nad emocjami. Jest to przyjemna forma treningu skierowana dla szerokiej grupy użytkowników. Sprzęt został zakupiony w ramach realizacji programu „Aktywna Tablica” W styczniu 2023r. w Szkole Podstawowej w Napiwodzie odbyło się szkolenie II stopnia terapeutów w zakresie terapii EEG Biofeedback. Biofeedback to przyjazna technika treningu mózgu. Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zastosowania EEG Biofeedback. Dzięki takim szkoleniom nasza placówka może zaoferować specjalistyczne terapie, które realnie mogą wpłynąć na poprawę kondycji mózgu. Z takiej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą skorzystać uczniowie, przejawiający:

 • problemy w uczeniu się,
 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • problemy w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • impulsywność i agresję oraz złe zachowanie,
 • problemy z koncentracją uwagi,
 • potrzebę podwyższenia aktywności poznawczej i możliwości
  intelektualnych,
 • problemy z emocjami,
 • potrzebę relaksacji, 
 • wyciszenia,