DZIEŃ BEZ PRZEMOCY

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy ustanowiony został na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/61/271 z dnia 15 czerwca 2007 r. Dzień ten jest okazją do „rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej”. Patronem dnia i działania bez przemocy jest Mahatma Gandhi, przywódca indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pionier filozofii działania bez przemocy, którego idee przyczyniły się do powstania „Dnia bez przemocy”.

W dniu 4 października br. w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy z inicjatywy pedagoga szkolnego p. Małgorzaty Załęskiej wraz z wychowawcami i nauczycielami przygotowano Szkolny Dzień Bez Przemocy.

 

OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIA
 

116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 000 – Całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka.  

800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 

800 676 676 – Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich 

116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” 
800 70 22 22 – Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

800 108 108 – Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich