Dzieci z oddziału przedszkolnego 5-, 6-latków realizują projekt „Owady i inni mieszkańcy z majowej łąki. Odkrywamy świat przyrody.”

  Projekt jest realizowany od 04.05.2021r. do 10.06.2021r.

Opis projektu:

Rozgrzana wiosennymi promieniami słońca łąka jest miejscem chętnie odwiedzanym przez owady, zwłaszcza przez mrówki, pająki, koniki polne, natomiast na listkach roślin możemy zaobserwować pełzające biedronki. Na otwartych kielichach kwiatów  podpatrzeć możemy zbierające nektar pszczoły. W słoneczne wiosenne dni pojawiają się także motyle: modraszek wieszczek oraz cytrynek.

Zachwycając się bioróżnorodnością i pięknem kwitnącej łąki zapoznajmy dzieci z mieszkańcami tegoż środowiska. Spójrzmy na łąkę z perspektywy jego mieszkańców. Poznajmy umiejętności owadów oraz ich znaczenie i rolę w środowisku przyrodniczym, aby móc zgodnie dzielić wspólną przestrzeń łąki.

Cele ogólne:

– Zbliżenie dziecka do świata przyrody  poprzez poznawanie go, dostrzegania jego piękna.

– Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i owadów, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą.

– Rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

– Zna wybrane środowisko przyrodnicze  – łąkę – charakterystyczną dla niego roślinność i owady.

– Posiada wiedzę o pożyteczności niektórych owadów dla przyrody.

– Obserwuje rośliny i owady występujące w bliższym i dalszym otoczeniu.

– Przeprowadza proste doświadczenia i eksperymentuje .

– Zna wybrane owady chronione .

– Rozumie, że człowiek jest częścią przyrody i bez niej nie mógłby żyć.

W projekcie bierze udział 21 oddziałów przedszkolnych z całej Polski.

Koordynator projektu

Beata Mroczkowska

https://vimeo.com/562665811https://vimeo.com/559673943