DZIECIAKI MLECZAKI

Oddziały przedszkolne przystąpiły do Ogólnopolskiego programu edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków „Klub mleczaka”. 

Program ma na celu edukację dzieci  z zakresu profilaktyki stomatologicznej oraz zmianę ich nawyków higienicznych.

W ramach realizacji programu dzieci z oddziałów przedszkolnych spotkały się z pielęgniarką szkolną p. Ireną Barańską. Pani higienistka opowiedziała o zasadach profilaktyki jamy ustnej oraz zaprezentowała prawidłowe mycie zębów na modelu. Każde dziecko odbyło praktyczny kurs mycia zębów..

  Koordynatorami programu są:  Beata Mroczkowska, Paulina Deptuła