BohaterON

W tym roku nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie BohaterON.
Celem kampanii jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, a także historii Polski XX wieku.
Ważną częścią kampanii jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej, dlatego w naszej szkole odbędą się lekcje i warsztaty dotyczące Powstania Warszawskiego.

Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.
Koordynatorem działań w szkole jest Angelika Jastrzębowska-Jabłonowska.