BOHATERON

Uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnokrajowej akcji BohaterON, mającej na celu promowanie historii Polski XX wieku oraz pamięci o bohaterach powstania warszawskiego. Zwieńczeniem tego wydarzenia jest dyplom dla szkoły potwierdzający uczestnictwo w akcji.

Angelika Jastrzębowska-Jabłonowska