Bezpieczne ferie zimowe 2022 – apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży, Drodzy Rodzice

Zwracam się do Państwa organizatorów wypoczynku z apelem o dołożenie wszelkich starań w zapewnieniu uczestnikom wypoczynku właściwej opieki, w tym medycznej oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu. Wysokie standardy bezpieczeństwa powinny być priorytetem podczas organizacji wszelkich form wypoczynku.

Przypominam, że obowiązkiem organizatora wypoczynku jest zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży do właściwego kuratora oświaty w systemie BAZA WYPOCZYNKU – https://wypoczynek.mein.gov.pl/ . Jest to gwarancja, że organizator wypoczynku działa zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującymi procedurami. Baza ta jednocześnie zapewnia rodzicom i opiekunom możliwość zweryfikowania wiarygodności organizatora wypoczynku.

Trwający stan epidemii COVID-19 nakłada na organizatora wypoczynku obowiązek stosowania się do wytycznych, przygotowanych w postaci rekomendacji Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Wytyczne są podstawą do opracowania przez organizatorów wypoczynku procedur bezpieczeństwa, adekwatnych dla odpowiedniej formy wypoczynku. Ministerstwo Edukacji i Nauki zwraca uwagę, by regulaminy uwzględniały specyfikę, charakter planowanych zajęć, sposób i miejsce ich realizacji i inne lokalne uwarunkowania. Wytyczne są do pobrania ze strony internetowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-organizatorow-wypoczynku-zimowego-dzieci-i-mlodziezy-w-roku-szkolnym-20212022 .

Apel w trosce o bezpieczne ferie 2022 wystosowała także Komenda Główna Policji: https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/213063,Bezpieczne-Ferie-2022.html

Organizatorzy wypoczynku oraz rodzice i opiekunowie dzieci mogą zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego o przeprowadzenie kontroli pojazdów (autokarów). Wykaz punktów kontroli autobusów – ferie 2022:

https://policja.pl/pol/aktualnosci/212859,Wykaz-punktow-kontroli-autobusow-ferie-2022.html

Przydatną jest aplikacja „Bezpieczny autobus”, która pozwala na sprawdzenie rocznika oraz ważności badań technicznych pojazdu, którym chcemy podróżować: www.bezpiecznyautobus.gov.pl

Zachęcam również do lektury „Poradnika bezpiecznego wypoczynku” przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zawierającego aktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku (załącznik).

Korzystając z uroków zimy pamiętajmy, że bezpieczne zabawy i różne aktywności dzieci na świeżym powietrzu powinny iść w parze z towarzyszeniem dzieciom dorosłych opiekunów. Najlepsze do zabaw na powietrzu są specjalnie wyznaczone do tego miejsca. Nie zapominajmy, że wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne zawsze wiąże się z ryzykiem! Ponadto zabronione jest zjeżdżanie na sankach w pobliżu drogi, jak i przywiązywanie ich do samochodu lub ciągnika rolniczego. Uwrażliwiam Rodziców i opiekunów, by dzieci wybierające się na spacer, szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności, były wyposażone w elementy odblaskowe.

Planując wyjazd na indywidualny wypoczynek własnym środkiem transportu zadbajmy o sprawdzenie stanu technicznego pojazdu wraz z jego wyposażeniem. Bezpieczna prędkość, dostosowana do warunków jazdy, jak i kondycja psychofizyczna kierującego pojazdem, to kluczowe warunki dotarcia do celu podróży bez nieprzyjemnych zdarzeń.

 

                                                                       Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

                                                                                  Krzysztof Marek Nowacki

poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_rok-szkolny-2021-2022