„Bezpieczeństwo w sieci”

Cybeprzemoc różni się od przemocy w realnej rzeczywistości jedynie tym, że do agresji i napaści dochodzi za ekranem komputera, czy smartfona. Rozwój technologiczny oraz łatwy dostęp do Internetu sprawia, że z tym zjawiskiem spotykamy się coraz częściej.

W ramach działań wychowawczo-profilaktycznych, na przełomie marca i kwietnia 2023r. zorganizowane zostały na terenie szkoły spotkania uczniów klas IV-VIII z sierż.szt. Alicją Pepłowską z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy. Policjantka zapoznała młodzież m.in. z konsekwencjami prawnymi zamieszczania ośmieszających kogoś filmów, zdjęć, czy innych materiałów w Internecie, publikowania czyjegoś wizerunku, bez zgody osoby na takie działanie. Uczniowie dowiedzieli się również, jakie niebezpieczeństwo niesie zawieranie internetowych znajomości, publikowanie własnych zdjęć, czy podawanie danych osobowych.

Zwrócono również uwagę na to, jak reagować na różne sytuacje, gdzie szukać pomocy i jakie konsekwencje grożą sprawcom cybeprzemocy.

Dziękujemy za spotkania.

Małgorzata Załęska

pedagog szkolny