Aktywna Tablica

Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” w 2021 r. w kwocie 175.000,00zł na doposażenie szkół w nowe rodzaje sprzętu, stanowiącego wsparcie w realizacji kształcenia na odległość.