22 – 26.02.2021r. – nauczanie zdalne

Informujemy, iż Burmistrz Nidzicy p.Jacek Kosmala wspólnie z Panią Dyrektor Powiatowej Stacji Powiatowo – Epidemiologicznej w Nidzicy oraz Dyrektorami gminnych placówek oświatowych podjęli decyzję o tymczasowym zamknięciu wszystkich gminnych szkół i przedszkoli. Zajęcia będę się odbywać w formie zdalnej od 22 do 26 lutego 2021r.