Spotkania ze specjalistami

Od 31 maja 2021r. drzwi szkoły na nowo otworzyły się na przyjęcie wszystkich uczniów. Wróciliśmy, lecz towarzyszy nam cała gama uczuć, od euforii, radości, do zniechęcenia, strachu i obaw. Każde z nich jest naturalne i adekwatne. Jest to dla nas wszystkich nowe i trudne doświadczenie. W związku z zaistniałą sytuacją, 9 czerwca 2021r. gościliśmy w naszych progach specjalistów z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nidzicy.  Uczniowie klas IV- VII uczestniczyli w spotkaniach z psychologiem- p. I.Zimnicką – Maculewicz oraz pedagogiem- p.J.Żeszko. Zajęcia dotyczyły reintegracji zespołu klasowego oraz  przypomnienia sobie, jakie techniki i style uczenia się preferujemy. Z indywidualnych konsultacji skorzystali również nauczyciele.

 

pedagog szkolny

Małgorzata Załęska