10 wyjazdów na basen w ramach programu ,,Poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci poprzez naukę pływania”

Nasi uczniowie wraz z nauczycielem wychowania fizycznego brali udział w wyjazdach na basen do Olsztyna w ramach Programu pod nazwą „Poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez naukę

pływania”. Zajęcia z pływania odbywały się na pływalni Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, raz w

tygodniu. Po każdych zajęciach dzieci otrzymały drobny posiłek kojarzący się ze zdrowym odżywianiem. W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Stowarzyszeniem – Organizacją Środowiska Akademickiego Związku

Sportowego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, a MOSiR w Nidzicy w projekcie tym brali udział uczniowie z terenu Gminy Nidzica – ze szkół wiejskich, klasy IV-V. Projekt obejmował 10 wyjazdów na basen.

Był to wspaniale spędzony czas, uczniowie kształtowali nawyki prozdrowotne, uczyli się pływać, ćwiczyli odwagę, systematyczność i pracowitość. 

Monika Gergola